Where
University of Texas at Dallas
Richardson, TX